fbpx

Oglašivači godinama traže način da svoju Google Ads potrošnju drže pod kontrolom na mjesečnom nivou.

Rješenje je konačno ovdje!

Google je nedavno objavio da će oglašavači od 1. juna moći da postavljaju ograničenja mjesečne potrošnje na nivou naloga. Ovo je prelomno za oglašavače koji upravljaju sa više kampanja, pokušavajući da se pridržavaju ukupnog mjesečnog budžeta.

Šta je Google Ads ograničenje mjesečnog budžeta?

Funkcionišući slično lifetime budžetima na Facebook-u, mjesečno ograničenje budžeta u Google Ads-u omogućava vam da na nivou naloga limitirate mjesečnu potrošnju. Ovo je prvi put u istoriji da zaista možemo da kontrolišemo ukupnu potrošnju na nivou naloga!

Kao što je gore pomenuto, ovo je prelomno za oglašavače koji upravljaju sa više kampanja, pokušavajući da se pridržavaju mjesečnog budžeta.

Prema Googleovoj definiciji, mjesečno ograničenje potrošnje je „maksimalni iznos koji možete platiti za kampanje tokom mjeseca“.

Budući da će ovo biti postavljeno na nivou naloga, ako vodite više kampanja, prilikom postavljanja ograničenja moraćete da uzmete u obzir sve njih. To znači da, iako će mjesečna ograničenja potrošnje biti odličan alat za uštedu novca, nemojte da pretjerate što može da ograniči performanse zbog postavljanja preniskog mjesečnog ograničenja.

Prednosti korištenja ograničenja mjesečnog budžeta

  • Konačno možete da odredite koliko ukupno trošite na Google Ads reklamiranje
  • Bez obzira da li imate jednu ili više kampanja, nikada nećete morati da provjeravate gdje je trošenje preveliko da bi zaustavili tu kampanju
  • Na neki način, ograničenja mjesečne potrošnje djeluju kao dodatna mjera bezbjednosti kako biste osigurali da troškove držite unutar zone komfora
  • Ako ste ikada strepili pri korišćenju Google-ovih automatizovanih alata poput pametnog licitiranja ili pametnih kampanja, novo ograničenje mjesečne potrošnje na nivou naloga čini ove funkcije pristupačnijim jer znate da ćete i dalje imati potpunu kontrolu kada je u pitanju ukupna potrošnja.

Da li ćete koristiti Google Ads ograničenje mjesečne potrošnje?

Budući da ova funkcija ljudima pomaže da održe kontrolu nad svojim ukupnim troškovima oglašavanja, očigledna je opcija za sve koji su tanki sa budžetom.

Valjalo bi ograničiti mjesečnu potrošnju na bilo kojem nalogu bez obzira na vaše poslovne potrebe, ali pripazite na učinak da biste vidjeli da li ovo podešavanje ima dobar uticaj na vaše rezultate.