fbpx

Ako pokušavate da savladate Google Ads reklamiranje, potrebno vam je odlično razumijevanje ocjene kvaliteta reklama. To je zato što ocjene kvaliteta imaju ogroman uticaj na troškove i efikasnost vaših Google Ads kampanja.

Baš kao što vaša kreditna ocjena može uticati na to da li ste kvalifikovani za kredit i kolika će biti kamata, Google ocjena kvaliteta utiče na učinak vaših Google oglasa i na iznos koji plaćate za svaki klik ili konverziju.

 

Šta je ocjena kvaliteta Google reklama?

Šta je ocjena kvaliteta? Ocjena kvaliteta je Google-ova procjena kvaliteta i relevantnosti vaših ključnih reči i reklama. Koristi se za određivanje cijene po kliku (CPC) i množi se sa maksimalnom ponudom da bi se odredio rang oglasa u postupku aukcije reklama. Ocjena kvaliteta zavisi od više faktora, uključujući:

 • Stopu učestalosti klikova (CTR)
 • Relevantnost svake ključne riječi za njenu oglasnu grupu
 • Kvalitet i relevantnost odredišne stranice
 • Relevantnost teksta oglasa

To su ključne komponente ocjene kvaliteta. Niko izvan Google-a ne zna tačno koliko svaki od ovih faktora utiče na algoritam ocjene kvaliteta, ali znamo da je stopa učestalosti klikova najvažnija komponenta. Kada više ljudi koji vide vaš oglas kliknu na njega, to Google-u daje signal da su vaši oglasi relevantni i korisni za korisnike. Shodno tome, Google vas nagrađuje sa:

 • Boljim rangiranjem reklama
 • Nižim troškovima po rezultatu

 

Kako da poboljšate ocjenu kvaliteta vaših reklama?

Budući da ocjena kvaliteta Google reklama određuje gdje i koliko često se vaši oglasi prikazuju, važno je da poboljšate ocjene konstantnim radom na vašem nalogu. To se može postići fokusiranjem vaših napora na nekoliko ključnih oblasti:

 • Istraživanje ključnih reči – Otkrijte nove, relevantne ključne riječi koje ćete dodati u kampanje
 • Organizacija ključnih reči – Podijelite ključne riječi u uske, organizovane grupe reklama koje se efikasnije mogu povezati sa pojedinačnim reklamnim kampanjama
 • Prečišćavanje teksta oglasa – Testirajte različite verzije reklama koje ciljaju pojedinačne oglasne grupe.
 • Optimizacija odredišnih stranica – Pratite najbolje prakse za kreiranje odredišnih stranica da biste kreirali stranice koje se direktno povezuju sa vašim oglasnim grupama i pružaju konzistentno iskustvo posetiocima, od ključne riječi do konverzije.
 • Upotreba negativnih ključnih reči – Kontinuirano istražujte, identifikujte i isključujte nerelevantne ključne riječi koje troše vaš budžet.

Kao što vidite, ocjena kvaliteta je prije svega mjera relevantnosti. Bolje strukturiranje vaših Google kampanja u male, dobro organizovane, čvrsto povezane grupe ključnih reči će poboljšati ocjenu kvaliteta. Bolje istraživanje ključnih reči i organizacija takođe će prirodno poboljšati kvalitet i specifičnost vaših reklama i sadržaja web stranica, omogućavajući vam da ciljate publiku koja će najverovatnije biti zainteresovana za ono što nudite.