fbpx

Google je nedavno implementirao veliku izmjenu koja može značajno uticati na vaše Google Ads kampanje: uklanjanje Broad Match Modified podudaranja.

Šta se dešava sa Broad Match Modified podudaranjem?

Phrase match podudaranje će se proširiti tako da će obuhvatati i sve što je ranije predstavljao Broad Match Modified. Google napominje da će „i dalje poštovati redoslijed reči kada je to važno za značenje“.

Oglašavači neće morati da preduzimaju nikakve posebne radnje. Podaci o učinku ostaće tamo gde jesu, ali novo ponašanje podudaranja će početi da se primjenjuje.

Broad Match Modified podudaranja se mogu dodavati do jula. Tada se očekuje da će izmjena u potpunosti biti izvršena i Broad Match Modified podudaranje će u potpunosti biti uklonjeno. Postojeće modifikovane ključne riječi sa širokim podudaranjem i dalje će se prikazivati, ali će se podudarati na osnovu ovog ažuriranja.

Ovo je slično prelazu sa tekstualnih na proširene tekstualne oglase, gdje je moguće nastaviti sa prikazivanjem običnih tekstualnih oglasa, ali više nije moguće kreirati nove.

Google primjećuje da ovo pojednostavljivanje pomaže uštedi vremena za upravljanje nalogom, tako da brendovi troše manje vremena na upravljanje određenim ključnim rečima.

Kako funkcioniše ovaj novi mehanizam podudaranja?

Trenutno Broad Match Modified govori Google-u “svi ovi termini moraju biti prisutni u upitu za pretragu“. Izražava se stavljanjem znaka plus ispred ključnih riječi potrebnih za podudaranje.

Phrase Match tradicionalno govori Google-u da se “riječi moraju pojaviti ovim redoslijedom“.

Iako Google nije specifičan, ističu da će podudaranje fraza sada pokriti obje ove potrebe, uz razmatranje da li je redoslijed riječi važan.

Šta ovo znači?

Na prvi pogled, ovo je konsolidacija složenosti platforme.

Kada se uzme u širem kontekstu, Google godinama preduzima korake da odmakne oglašavače od fiksiranja na nivou ključnih reči u pretrazi. Iako se može činiti neintuitivnim s obzirom na istoriju pretraživanja, ciljanje i teme pretraživanja zasnovane na ličnosti su ono na šta Google želi da se oglašavači fokusiraju.

 

Google-ovo saopštenje možete pročitati ovdje.