fbpx

Prije nego što počnete, odredite ciljeve

Ukoliko vaša kompanija nema ranijeg iskustva u PPC (Pay-per-click) oglašavanju, neophodno je da metrike ćemo navesti rade u skladu sa vašim poslovnim ciljevima. Da bi se ta sinergija ostvarila, morate znati koji indikatori uspjeha (KPI – key performance indicator) su najvažniji za vas prije otpočinjanja kampanje.

Svaka od metrika Google oglašavanja koje ćemo navesti se može povezati sa mjerljivim rezultatima. Prateći i analizirajući ove podatke, mogu se napraviti poboljšanja koja će od prosječne PPC kampanje napraviti fenomenalnu.

1. ROI/ROAS

Najvažnija metrika Google oglašavanja. Koji je vaš povrat na investiciju? Da li vam se vraća više novca nego što investirate?

Djeluje jednostavno, ali ukoliko vam povrat na investiciju nije na vrhu prioriteta, vaša kampanja može brzo propasti.

Postoji mnogo načina da uradite reviziju i poboljšate ROI vaše kampanje, od povećanja broja konverzija do smanjivanja troška po konverziji. Na primjer, ukoliko vaša reklama već privlači korisnike ali ne dovodi do prodaje, vašoj PPC kampanji su potrebna krupnija podešavanja.

2. Trošak akvizicije/konverzije

Prosječan trošak konverzije može znatno varirati među kampanjama. Faktori koji utiču na ovu metriku su budžet koji investirate, prosječan “bid” za ključnu riječ kao i ocjene kvaliteta reklama.

Tri najlakša načina da smanjite trošak konverzije i poboljšate svoju kampanju su: eliminišite ključne riječi koje ne donose rezultate, dodajte negativne ključne riječi i smanjite maksimalne bidove gdje je to moguće.

3. Broj konverzija

Broj konverzija, tačnije korisnika koji postanu kupci ili korisnici vaših usluga u određenom vremenskom periodu, pokazuje efektivnost vaše kampanje – manjak rasta ukazuje na potrebu za promjenama u kampanji.

Čak i skroman porast broja konverzija može imati ogroman uticaj na rezultate kampanje. Povećanje broja konverzija je najlakši način da povećate svoj povrat na investiciju od Google oglašavanja.

4. Trošak po kliku – Cost Per Click (CPC)

Kao i broj konverzija, trošak po kliku je korisna metrika za određivanje opšte efikasnosti vaše kampanje. Smanjivanje troška po kliku može povećati ukupan broj klikova na vaše reklame i time stvoriti priliku da povećate i broj konverzija i povrat na investiciju.

Najefektivniji način kontrolisanja troška po kliku jeste upravljanje troškovima na nivou ključnih riječi. Bidovi na ključne riječi koje su povezane sa vrijednijim proizvodima mogu biti veći nego na ključne riječi koje donose konverzije manje vrijednosti.

5. Ocjena kvaliteta reklama

Ova metrika je manje značajna nego gore navedene, zbog toga što poboljšanja ne dovode do direktnog povećanja povrata na investiciju.

Algoritam iza ocjene kvaliteta zavisi od tri faktora: relevantnost reklame, kvalitet landing stranice i potencijalni procenat klikova na reklame (click-through-rate). Ove faktore je moguće poboljšati i što su bolji, to će Google više da vas nagradi boljom ocjenom kvaliteta reklama.